Składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie zdrowotne

Zdrowie jest bardzo ważne, choć przez wielu zaczyna być doceniane dopiero wówczas, gdy pojawiają się choroby. Nie da się ukryć, że leczenie często związane jest z dużym nakładem finansowym. W Polsce wiele osób podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa proces leczenia. Jednak nie każdy jest w ten sposób ubezpieczony.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie?

Wszystkie umowy o pracę, a także umowy zlecenie są objęte obowiązkową składką zdrowotną. Również przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą odprowadzać co miesiąc składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli ktoś nie pracuje, jednak jest zarejestrowany w urzędzie pracy, to również podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoby pozostające w stosunku pracy mogą do takiego ubezpieczenia zgłosić także swoich najbliższych, jeżeli ci z jakiś powodów nie mają własnego ubezpieczenia. Co ważne, do bezpłatnej opieki medycznej na terenie naszego kraju mają wszyscy obywatele posiadający zamieszkanie w Polsce, którzy albo są niepełnoletni, albo są to kobiety w ciąży lub w okresie połogu.

Co zrobić, gdy nie ma się prawa do ubezpieczenia?

Przezorny zawsze ubezpieczony, tak mawia stare powiedzenie. I jest w nim wiele mądrości, bowiem gdy ktoś zachoruje a nie jest ubezpieczony, to za leczenie musi płacić z własnych środków finansowych, których najczęściej brakuje. Warto pamiętać o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to jedno, istnieje także ubezpieczenie dobrowolne. Osoby, które nie posiadają prawa do tego aby ubezpieczyć się w ramach umowy o pracę, mogą zgłosić taką chęć na własną rękę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dodatkowe ubezpieczenie medyczne oferowane jest także przez wiele firm na rynku prywatnym.

Ubezpieczenie prywatne – jakie przynosi korzyści?

Każdy, komu zdarzyło się chorować doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak długie są kolejki do lekarzy specjalistów świadczących swoje usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Często jedynym sposobem na szybką diagnostykę i skuteczne leczenie pozostaje prywatna wizyta lekarska, a ta sporo kosztuje. Ubezpieczenie prywatne może pokryć koszty takich wizyt lub zmniejszyć ich koszt poprzez udział procentowy. Takie ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo korzystne. Zmniejsza koszty leczenia i skraca czas oczekiwania na pomoc medyczną. Coraz częściej pakiet dodatkowej opieki medycznej jest oferowany w korporacjach jako zachęta dla potencjalnych pracowników – opieką objęci są także członkowie rodzin.

You may also like...